Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • De KiVaDa is voor kinderen van 6 jaar is tot en met groep 8 van de basisschool.
 • Je mag zelf weten hoeveel en welke dagen je komt.
 • Er is pauze van half 1 tot half 2. Kinderen kunnen dan opgehaald worden, of op het terrein de zelf meegebrachte lunch nuttigen.
 • Je kunt alleen meedoen als je je ingeschreven hebt.
 • Wanneer je met de fiets komt, moet je deze stallen op de aangegeven plaats en niet op de weg.
 • Het is handig om zelf gereedschap mee te nemen, maar zet er wel je naam en adres op. Bij verlies of diefstal is stichting Kivada Ulft niet aansprakelijk.
 •  Het is niet waarschijnlijk dat je schoon blijft, trek daarom kleren aan die vies mogen worden. (vooral met schilderen)
 • Vergeet bij mooi weer je zwemkleding niet! Zwemmen mag alleen als uw kind in bezit is van een zwemdiploma. Dit bij aanmelding aangeven!
 • Als het heel erg warm is neem dan van thuis een petje mee en smeer de kinderen goed in met zonnebrand. Vrijwilligers worden geïnstrueerd kinderen in te smeren maar organisatie is niet verantwoordelijk mocht een kind zonnebrand oplopen.
 • Afval in de afvalbakken en niet op de grond.
 • Mag je iets niet hebben of mag je ergens niet aan meedoen, zeg dat dan op tijd tegen de leiding. (ook invullen bij de aanmelding)
 • Je mag alleen aan de avondactiviteiten meedoen als je 7 jaar of ouder bent.
 • De kinderen zijn tijdens de KiVaDa primair door de ouders verzekerd, en secundair door stichting kivada Ulft.
 • Ouders mogen komen kijken, maar niet helpen bouwen.
 • Al het meegebrachte materiaal moet je weer naar huis meenemen.
 • Er worden foto’s van uw kind(eren) gemaakt en kunnen verschijnen op facebook of onze website. Heeft u hier bezwaar tegen, dan graag aangeven. Dan verwijderen wij deze zo spoedig mogelijk.
Stichting Kivada Ulft verwerkt een aantal van uw persoonlijke gegevens:
 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • Telefoonnummers
 • betaalgegevens
en van de opgegeven deelnemer aan de Kivada verwerkt Stichting Kivada Ulft:
 • voor- en achternaam,
 • Geboortedatum
 • Opgegeven allergieën
 • Zwemdiploma’s
 • Huisarts.

 

Het doel van de verwerking van deze persoonlijke gegevens is Stichting Kivada Ulft in staat te stellen haar overeenkomst(en) met u uit te voeren (artikel 6 lid 1 onder b Algemene Verordening Gegevensbescherming) en u eventueel op de hoogte te houden van de activiteiten van Stichting Kivada Ulft (artikel 6 lid 1 onder f AVG). 

 

Alle door u verstrekte persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen. Uitgangspunt is dat Stichting Kivada Ulft uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door zal geven aan derden, tenzij dit volgens de wet vereist is. De communicatie met u vindt voornamelijk plaats via e-mail of via de invulvlakken op de website van Stichting Kivada Ulft. Zonder tegengesteld bericht gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen het communiceren door middel van het internet en de algemeen aanvaarde e-mail standaard. 

 

U kunt altijd een verzoek bij ons indienen indien u wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken, uw persoonsgegevens wil verbeteren, wissen, de verwerking ervan wil beperken of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan en tot slot als u wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie. 

 

Met het accepteren van deze voorwaarden geeft u bovendien toestemming dat uw persoonlijke gegevens (en de gegevens van de deelnemer die u opgeeft)zoals hiervoor genoemd, verwerkt worden. Zonder deze toestemming, is deelname aan de Kivada uitgesloten.