Copyright en privacy

Copyright en privacy

Privacy

Stichting Kivada Ulft verwerkt een aantal van uw persoonlijke gegevens:

  • voor- en achternaam;
  • adres;
  • e-mailadres;
  • Telefoonnummers;
  • betaalgegevens.

Van de opgegeven deelnemer aan de Kivada verwerkt Stichting Kivada Ulft:

  • voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Opgegeven allergieën;
  • Zwemdiploma’s;
  • Huisarts.

Het doel van de verwerking van deze persoonlijke gegevens is Stichting Kivada Ulft in staat te stellen haar overeenkomst(en) met u uit te voeren (artikel 6 lid 1 onder b Algemene Verordening Gegevensbescherming) en u eventueel op de hoogte te houden van de activiteiten van Stichting Kivada Ulft (artikel 6 lid 1 onder f AVG).

Alle door u verstrekte persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen. Uitgangspunt is dat Stichting Kivada Ulft uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door zal geven aan derden, tenzij dit volgens de wet vereist is. De communicatie met u vindt voornamelijk plaats via e-mail of via de invulvlakken op de website van Stichting Kivada Ulft. Zonder tegengesteld bericht gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen het communiceren door middel van het internet en de algemeen aanvaarde e-mail standaard.

U kunt altijd een verzoek bij ons indienen indien u wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken, uw persoonsgegevens wil verbeteren, wissen, de verwerking ervan wil beperken of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan en tot slot als u wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Met het accepteren van deze voorwaarden geeft u bovendien toestemming dat uw persoonlijke gegevens (en de gegevens van de deelnemer die u opgeeft)zoals hiervoor genoemd, verwerkt worden. Zonder deze toestemming, is deelname aan de Kivada uitgesloten.

Copyright

Tenzij anders vermeld is alle inhoud op de website van KiVaDa Ulft, inclusief foto’s, video en tekst, auteursrechtelijk beschermd: copyright stichting KiVaDa Ulft

KiVaDa Ulft

De statutaire naam van de stichting is Stichting kivada  Ulft. Kivada Ulft stamt ergens uit de jaren  ’60. Na het Faillissement van fidessa welzijn in 2013 hebben we zelf een stichting is opgericht. Deels uit noodzaak, maar ook een wens. Het bestuur bestaat uit Mark Vet (Voorzitter), Marlon Vos (Secretaris) en Tom Geerdink (Penningmeester).

RSIN/Rekeningnummer: NL20RABO0184867630
Kamer van Koophandel: 60831758

Beloningsbeleid

Vrijwilligers van kivada ulft ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel wordt er 1 keer in het jaar een vrijwilligersfeest gehouden.